chci se stát členem:

jméno a příjmení E-mail Telefon druh členství:
jako lektor AJ jsem:
zaměstnanec
OSVČ
obojí
Odeslat

Činný člen spolku má právo:
- účastnit se veškeré činnosti a vzdělávacích akcí spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
- posuzovat a vyjadřovat se ke zprávám o činnosti spolku,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
Činný člen spolku je povinen:
- dodržovat stanovy,
- hájit zájmy spolku a ctít jeho dobré jméno svým přístupem k realizaci výuky anglického jazyka,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Nečinný člen spolku má právo zejména:
- účastnit se veškeré činnosti a vzdělávacích akcí spolku,
- posuzovat a vyjadřovat se ke zprávám o činnosti spolku,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. Nečinný člen spolku je povinen zejména:
- dodržovat stanovy,
- hájit zájmy spolku a ctít jeho dobré jméno svým přístupem k realizaci výuky anglického jazyka,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Členský poplatek pro činného či nečinného člena je stejný: 280 Kč / měsíc